plan budowy domu

Budujemy ciepły dom – jakie materiały budowlane wybrać?

Komfort życia mieszkańców uzależniony jest między innymi od odpowiedniej wilgotności powietrza i właściwego poziomu temperatury panującej we wnętrzu pomieszczeń. Dlatego już na wczesnych etapach projektowania i budowy należy zadbać o wybór materiałów murowych charakteryzujących się odpowiednią izolacyjnością termiczną, a także zainwestować w efektywny system ogrzewania. Jakie materiały można wykorzystać przy budowie tzw. ciepłego domu?

Współczynnik przewodzenia ciepła – istotne kryterium wyboru materiałów budowlanych

Przy wyborze materiałów murowych, analizując ich właściwości cieplne bierze się pod uwagę współczynnik lambda, czyli współczynnik przewodzenia ciepła. Jest on właściwością charakterystyczną dla każdego z materiałów i zależy od: gęstości, składu surowcowego i wilgotności danego materiału. Pod względem fizycznym interpretuje się go jako ilość energii cieplnej przepływającej na wskroś masy próbki, w wyniku istnienia różnicy temperatur. Najlepsze z punktu widzenia izolacyjności termicznej są te materiały, których współczynnik lambda będzie możliwie jak najniższy.

Współczynnik przenikania ciepła

Ze współczynnikiem przewodzenia ciepła ściśle wiąże się pojęcie współczynnika przenikania ciepła U. Końcowa wartość współczynnika U zależna jest od oporów powietrza na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni przegrody, grubości warstw materiałów, jakie tworzą przegrodę oraz od wartości ich współczynników przewodzenia ciepła. Również w przypadku współczynnika przenikania ciepła niższe wartości są bardziej korzystne z punktu widzenia energooszczędności, a wartość graniczna np. dla ściany zewnętrznej, nie może przekroczyć wartości maksymalnej określonej przez obowiązujące Warunki Techniczne. Co więcej ciepły dom to budynek, w którym nie występują mostki termiczne, czyli miejsca niechcianej, wzmożonej ucieczki energii cieplnej. Można je ograniczać, wybierając materiały budowlane, które pozwalają na murowanie przy użyciu cienkowarstwowej zaprawy klejowej.

Beton komórkowy do budowy ciepłego domu

Spośród wielu różnych materiałów budowlanych o wysokiej izolacyjności termicznej warto zastanowić się nad wyborem betonu komórkowego. Jego strukturę wewnętrzną tworzą komórki wypełnione powietrzem, które samo w sobie jest świetnym izolatorem cieplnym. Beton komórkowy pozwala na budowanie ścian warstwowych i jednowarstwowych o niskim współczynniku przenikania ciepła U.

Im niższa gęstość bloczków z betonu komórkowego tym lepsza ich izolacyjność termiczna. Jednak niezależnie od tego czy zdecydujemy się na wykonanie przegrody dwuwarstwowej z dodatkową warstwą izolacji termicznej czy też przegrody jednowarstwowej, w każdym przypadku ściany z betonu komórkowego będą charakteryzowały się bardzo dobrymi właściwościami cieplnymi. Przekłada się to na oszczędności eksploatacyjne przejawiające się w mniejszym zapotrzebowaniu budynku na energię cieplną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

sad jabłkowy Previous post Rozpylacze sadownicze
płyty fotowoltaiczne Next post Jakie są korzyści z instalacji fotowoltaicznej?