Restauracja w której wprowadzone są środki przeciwpożarowe

Jakie środki przeciwpożarowe trzeba wprowadzić mając restauracje?

Każdy budynek użyteczności publicznej, także budynek, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza musi być wzniesiony zgodnie z zasadami BHP, ale i przepisami przeciwpożarowymi. Warto zatem dowiedzieć się, jakie środki trzeba wprowadzić w przypadku restauracji.

Dlaczego ochrona przeciwpożarowa restauracji jest niezbędna?

Restauracja z racji tego, że używa się w niej substancji łatwopalnych jest na co dzień narażona na pożary. Oczywiście kluczowe znaczenie ma tutaj przestrzeganie przez pracowników przepisów BHP, bo większość pożarów wybucha z powodu błędów ludzkich. Może się zdarzyć awaria urządzeń grzewczych czy instalacji grzewczej, które doprowadzą do pożaru, jednak częściej mają miejsce pożary związane z pozostawieniem włączonej kuchenki bez opieki, przegrzanie oleju albo zapłon resztek tłuszczu w okapach kuchennych. Trzeba zatem przeprowadzać nie tylko regularne szkolenia BHP, ale i konserwację urządzeń używanych w restauracji. Ponieważ nie zawsze można uchronić się przed niebezpiecznymi sytuacjami, konieczne jest stosowanie systemów przeciwpożarowych.

Jakie systemy przeciwpożarowe można wybrać do restauracji?

Wśród systemów przeciwpożarowych, które należy wybrać do restauracji można wymienić: alarm przeciwpożarowy, system tłumienia ognia, system zraszaczy, a także zestaw gaśnic. Wszelkie zainstalowane elementy systemu przeciwpożarowego muszą być poddawane bieżącym przeglądom i konserwacjom, tak by w razie zagrożenia mogły rzeczywiście przyczynić się do szybszej ewakuacji albo nawet ugaszenia pożaru zanim zdąży się rozprzestrzenić.

Jak działają ściany przeciwpożarowe?

Na pewno w przypadku budynku, gdzie prowadzona jest taka działalność gastronomiczna powinny być zastosowane ściany przeciwpożarowe. Służą one do oddzielania pryzm materiałów łatwopalnych, ale i zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia na sąsiednie budynki. Ściany ogniowe stanowią element zabezpieczenia pożarowego na określony czas. To jak długo ściana może zatrzymać ognisko pożaru w danym miejscu określa parametr REI. Jeżeli REI wynosi 60, to znaczy, że ściana zatrzyma ogień na 60 minut. Dostępne są także ściany przeciwpożarowe REI 240 czy najbardziej wytrzymałe REI 360.

Środki przeciwpożarowe w restauracji

Jakie gaśnice wymagane są w branży gastronomicznej i jak często należy dokonywać przeglądów?

W branży gastronomicznej wymagane są gaśnice określonego typu. Otóż należy zaopatrzyć się w gaśnice pianowe, w przypadku których piana rozprowadzana jest w formie rozproszonego strumienia, czyli mgiełki. Takie gaśnice przystosowane są do walki z tłustymi cieczami, jednak ich zastosowanie nie jest rekomendowane w przypadku urządzeń elektrycznych czy też metali. Takie gaśnice cechują się szerokim zakresem gaszenia pożarów z grupy ABF, w tym olejów i tłuszczów jadalnych, których nie można gasić wodą. Alternatywą dla gaśnic pianowych mogą być gaśnice płynowe, które także dobrze się sprawdzą w przypadku pożaru w restauracyjnej kuchni. Działanie takich gaśnic polega na schładzaniu palącego się materiału, a także odcięciu dopływu powietrza do strefy spalania. Dzięki temu gaszenie pożaru może być skuteczne. Gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz do roku. Gaśnica może być sprawna do dwóch lat od daty produkcji i po tym czasie należy ją wymienić, odpowiednio utylizując starą.

Zapewnienie dróg ewakuacji także ma znaczenie

Na pewno nie można zapomnieć również o drogach ewakuacji, które muszą być odpowiednio wytyczone. Niezbędne jest zastosowanie oznaczeń dróg ewakuacji w sali restauracyjnej. Zastosowanie drzwi pożarowych także jest istotne. Wszyscy goście odwiedzający daną restaurację muszą czuć się bezpiecznie, a sprawnie działające systemy przeciwpożarowe zapewniają tego rodzaju komfort. Należy pamiętać, że stosowane systemy przeciwpożarowe mogą być elementem większych systemów inteligentnego budynku. Dzięki temu z poziomu centrali można sterować wszelkiego rodzaju czujnikami czy też sprawdzać czy są włączone. Każda restauracja musi być odpowiednio zabezpieczona na wypadek pożaru.

Materiał zewnętrzny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous post Jak zaaranżować wnętrze w stylu boho tak, by pasowało do egzotycznego ogrodu?
Sztuczne kwiaty w białej doniczce Next post Sztuczne kwiaty w doniczce jako ozdoba wnętrz